Холбоо барих

  1. Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Эрдэнэтуяа 99233205 mail Erka_2305@yahoo.com
  2. Эдиийн засаг удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга   О.Баярбаатар 70518002
  3. Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга                        Ц.Сүхбаатар 70518758
  4. Ня-бо Ж.Оюунзул 89333279  mail oyunzul_83@yahoo.com

Сэтгэгдэл үлдээх