Эрүүл мэндийн сайдын тушаал дугаар122

: Мэдээлэл |

Эрүүл мэндийн салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын байрны эрсдэлийг бууруулах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө бүхий Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2013 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр гарсан байна.

You must be logged in to post a comment Нэвтрэх