Хууль тогтоомж

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2017-05-18

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2017-05-18

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр нээлт

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр нээлт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
“Замын аюулгүй байдлыг хангах” 7 хоногийг тэмдэглэх тухай

“Замын аюулгүй байдлыг хангах” 7 хоногийг тэмдэглэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, аймаг, нийсэлэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга, захирал нарт

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, аймаг, нийсэлэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга, захирал нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Заавар батлах тухай.

Заавар батлах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Зонхилон тохиолдох өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

Зонхилон тохиолдох өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд Дарьганга, Асгат суманд ажиллах хөтөлбөр

Хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд Дарьганга, Асгат суманд ажиллах хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай.

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого хэрэгжүүлэх тухай.

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого хэрэгжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, өрх, сумын эрүүл мэдийн төвүүд, хувийн хэвшлийн эмнэлгийн дарга, эрхлэгч нарт

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, өрх, сумын эрүүл мэдийн төвүүд, хувийн хэвшлийн эмнэлгийн дарга, эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх

“Эрүүл иргэн-Эрүүл ирээдүй” аяны удирдамж

Дэлгэрэнгүй үзэх
“Шилдэг судлаач  эмч-2017” онол практикийн бага хурлын удирдамж

“Шилдэг судлаач эмч-2017” онол практикийн бага хурлын удирдамж

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх