Хууль тогтоомж

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх

“Эрүүл иргэн-Эрүүл ирээдүй” аяны удирдамж

Дэлгэрэнгүй үзэх
“Шилдэг судлаач  эмч-2017” онол практикийн бага хурлын удирдамж

“Шилдэг судлаач эмч-2017” онол практикийн бага хурлын удирдамж

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хүсэлт уламжлах тухай

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т  ирүүлэнэ үү

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т ирүүлэнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх

Санал ирүүлэх тухай 2017.01.19

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх

Мэргэжилтнүүдийн судалгаа ирүүлэх тухай. 2017.01.17

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сургалт зохион байгуулах тухай

Сургалт зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Томуу томуу төст өвчлөлөөр өвчилсөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн ууж хэрэглэх эмийн үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх тухай.

Томуу томуу төст өвчлөлөөр өвчилсөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн ууж хэрэглэх эмийн үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эм хангамжийн байгууллагуудад

Эм хангамжийн байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй үзэх