Хүний нөөц

Ажлын байранд урьж байна.

   
Дэлгэрэнгүй үзэх

Ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
2016 оны 12дугаар сарын 1-2нд АШУҮС-тай хамтран 2 багц цагийн сургалт явагдах тул эмч, эмнэлгийн мýргэжилтнүүд хамрагдана уу

2016 оны 12дугаар сарын 1-2нд АШУҮС-тай хамтран 2 багц цагийн сургалт явагдах тул эмч, эмнэлгийн мýргэжилтнүүд хамрагдана уу

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу?

Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу?

Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу? Кредиттэй сургалтанд хамрагдахаас гадна олон кредит цуглуулах хэлбэрүүд байна. Танд боломжууд хангалттай байна. Заавал сургалт хайх шаардлагагүй. Энэ нь ЭМССайдын 2015 оны 98 тоот тушаалаар зохицуулагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх
АНЭ, Өрх, Сумын ЭМТөвүүдэд Дараах 2 судалгааг 9 сарын 1-ний дотор ЭЗУМХ-т ирүүлнэ үү

АНЭ, Өрх, Сумын ЭМТөвүүдэд Дараах 2 судалгааг 9 сарын 1-ний дотор ЭЗУМХ-т ирүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх
Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг ЭМХТ-тэй хамтран телемедицинээр авч байна. Шалталтанд 14 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх

Зөвшөөрлийн шалгалт 8 дугаар сарын 30-нд авна.

Ýì÷ëýõ, ñóâèëàõ, ýì áàðèõ ìýðãýæëèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ çºâøººðëèéí øàëãàëò 2016 îíû 08 äóãààð ñàðûí 30-íèé ºäºð áîëîõ òóë øàëòãàëòàíä îðîõ õ¿ì¿¿ñ ÝÌÃ-ûí ¹306 ºðººíä èðæ á¿ðòã¿¿ëíý ¿¿. Á¿ðòã¿¿ëýõäýý äèïëîì, èðãýíèé ¿íýìëýõòýé èðíý ¿¿.
Дэлгэрэнгүй үзэх

Сургалтанд оролцуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сургалтад оролцуулах тухай

Сургалтад оролцуулах тухай

 
Дэлгэрэнгүй үзэх

ГАРАА ТОГТМОЛ САВАНДАЖ УГААХ НЬ ГАР, ХӨЛ, АМНЫ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХИЙН ЭХЛЭЛ

Гар, хөл, амны өвчин нь хоолой залгиур улайх, амны хөндийн салст, завьж, буйл, хэл, тагнай, гарын алга, хөлийн ул болон өгзөг дээр гүвдрүүт, цэврүүт тууралт гарах шинж тэмдэг илэрдэг цочмог халдварт өвчин юм. Өвчний үүсгэгч:Энтеровирүс 71, Коксаки А16 Халдварын уурхай
Дэлгэрэнгүй үзэх

АНЭ, өрх, сумын ЭМТөвүүдэд Судалгааг авч ЭТХэлтэст 6 дугаар сарын 28-ны дотор ирүүлнэ үү. Холбогдох утас 89775196

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн анхааралд: ЭМХТ-өөс одоо ашиглаж байгаа зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратанд үнэлгээ хийх тул 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ны дотор ЭМГ-т Яаралтай ирүүлнэ үү. Лавлах утас 86515959 Хувийн хэвшлийнхэн үнэлгээ хийлгэж болно үнэ 55,000

Дэлгэрэнгүй үзэх

2016 онд Эмнэлгийн мэргэжлтний мэргэжлийн зэрэг горилох хүсэлтэй мэргэжилтний материалыг дараах нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй үзэх

EMHT: 2016.06.14-ны өдөр буюу маргааш 15.30 цагаас “Оношийн тухай ойлголт, оношийн зөрөө, эмчийн алдаа” сэдэвт зайн сургалттай тул холболтоо 15.00 цагт хийгээрэй. Оролцох хүмүүс: Их эмч

Дэлгэрэнгүй үзэх
АНЭ, сум өрхийн ЭМТ-ийн дарга эрхлэгч нарт: сургалтанд хамрагдах сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг яаралтай бүртгүүлнэ үү. Хугацаа хоцроохгүй байхыг анхаарна уу.

АНЭ, сум өрхийн ЭМТ-ийн дарга эрхлэгч нарт: сургалтанд хамрагдах сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг яаралтай бүртгүүлнэ үү. Хугацаа хоцроохгүй байхыг анхаарна уу.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сумын Эрүүл мэндийн төвүүдийн анхааралд: 2016 оны 03 сарын 22нд сургалтанд ирэхдээ Эрүүл мэндийн газрын дарга, Сумын Засаг даргатай байгуулах гурвалсан гэрээний төсөл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө авч ирнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх

АНЭ-ийн хүүхдийн эмч, сум өрхийн ЭМТ-ийн эмч нарын анхааралд: 2016 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний менежмент, Хүүхдийн амин дэмийн хэрэглээ, Хүүхдийн суурь эмгэгийн оношлогоо эмчилгээний зарчим, Гуурсан хоолойн цочмог болон болон архаг үрэвслийн оношлогоо эмчилгээ сэдвүүдээр сургалт болно.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн ЭМТөвүүдийн дарга, эрхлэгч нарт 2016-03-15

Дэлгэрэнгүй үзэх
Зэргийн шалгалтын материал ирүүлэх тухай

Зэргийн шалгалтын материал ирүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сум өрхийн ЭМТ-үүд эмч, эмнэлгийн ажилтны нийгмийн баталгааны судалгааг яаралтай өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй үзэх