Хүний нөөц

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт, оролцоо” сургалтыг долоо дахь аймаг болох Сүхбаатар аймагт 2017 оны 05 дугаар сарын 22-23 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, БНСУ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт, оролцоо” сургалтыг долоо дахь аймаг болох Сүхбаатар аймагт 2017 оны 05 дугаар сарын 22-23 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад тус аймгийн 12 сумаас
Дэлгэрэнгүй үзэх
Зарлал

Зарлал

ЭМХТ-өөс Судалгааны арга зүй сэдвээр сургалт авах хүсэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд холбогдоно уу. Сургалтын хүсэлт, хамрагдах хүний тоог ЭМГ-т албан бичгээр ирүүлнэ үү./1 багц цаг/ Сургалтын сэдэв: Судалгааны арга зүй ба дизайн боловсруулах Судалгааны асуудлыг сонгох таамаглал дэвшүүлэх Судалгааны аргачлал
Дэлгэрэнгүй үзэх
Эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтыг орон нутагт 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж нийт 6 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн  хамрагдлаа.

Эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтыг орон нутагт 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж нийт 6 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Та шалгалтанд ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлдэж ирнэ үү

Та шалгалтанд ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлдэж ирнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС:

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС:

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС: Хүлээн авах банк – Улаанбаатар хотын банк Хүлээн авах байгууллага – СБД, татварын хэлтэс Дансны дугаар – 2611192214 Гүйлгээний утга – Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв РД: 9086331 /Заавал бичнэ./ Зориулалт – Тэмдэгтийн
Дэлгэрэнгүй үзэх
2017 оны 05 дугаар сарын 15-нд эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт орон нутагт цахимаар зохион байгуулагдах тул эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бүртгүүлнэ үү.

2017 оны 05 дугаар сарын 15-нд эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт орон нутагт цахимаар зохион байгуулагдах тул эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: Зөвшөөрлийн гэрчилгээг гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн нөхцөл шалтгааныг тодорхой бичсэн өргөдөл Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт Багц цагийн тайлан Гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн гэрчилгээний архивын лавлагаа /ЭМХТ-ийн бичиг
Дэлгэрэнгүй үзэх

Ажлын байранд урьж байна.

   
Дэлгэрэнгүй үзэх

Ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
2016 оны 12дугаар сарын 1-2нд АШУҮС-тай хамтран 2 багц цагийн сургалт явагдах тул эмч, эмнэлгийн мýргэжилтнүүд хамрагдана уу

2016 оны 12дугаар сарын 1-2нд АШУҮС-тай хамтран 2 багц цагийн сургалт явагдах тул эмч, эмнэлгийн мýргэжилтнүүд хамрагдана уу

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу?

Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу?

Эмч, эмнэлгийн ажилтан танд КРЕДИТ буюу БАГЦ ЦАГ хэрэгтэй байна уу? Кредиттэй сургалтанд хамрагдахаас гадна олон кредит цуглуулах хэлбэрүүд байна. Танд боломжууд хангалттай байна. Заавал сургалт хайх шаардлагагүй. Энэ нь ЭМССайдын 2015 оны 98 тоот тушаалаар зохицуулагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх
АНЭ, Өрх, Сумын ЭМТөвүүдэд Дараах 2 судалгааг 9 сарын 1-ний дотор ЭЗУМХ-т ирүүлнэ үү

АНЭ, Өрх, Сумын ЭМТөвүүдэд Дараах 2 судалгааг 9 сарын 1-ний дотор ЭЗУМХ-т ирүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх
Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг ЭМХТ-тэй хамтран телемедицинээр авч байна. Шалталтанд 14 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх

Зөвшөөрлийн шалгалт 8 дугаар сарын 30-нд авна.

Ýì÷ëýõ, ñóâèëàõ, ýì áàðèõ ìýðãýæëèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ çºâøººðëèéí øàëãàëò 2016 îíû 08 äóãààð ñàðûí 30-íèé ºäºð áîëîõ òóë øàëòãàëòàíä îðîõ õ¿ì¿¿ñ ÝÌÃ-ûí ¹306 ºðººíä èðæ á¿ðòã¿¿ëíý ¿¿. Á¿ðòã¿¿ëýõäýý äèïëîì, èðãýíèé ¿íýìëýõòýé èðíý ¿¿.
Дэлгэрэнгүй үзэх

Сургалтанд оролцуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сургалтад оролцуулах тухай

Сургалтад оролцуулах тухай

 
Дэлгэрэнгүй үзэх

ГАРАА ТОГТМОЛ САВАНДАЖ УГААХ НЬ ГАР, ХӨЛ, АМНЫ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХИЙН ЭХЛЭЛ

Гар, хөл, амны өвчин нь хоолой залгиур улайх, амны хөндийн салст, завьж, буйл, хэл, тагнай, гарын алга, хөлийн ул болон өгзөг дээр гүвдрүүт, цэврүүт тууралт гарах шинж тэмдэг илэрдэг цочмог халдварт өвчин юм. Өвчний үүсгэгч:Энтеровирүс 71, Коксаки А16 Халдварын уурхай
Дэлгэрэнгүй үзэх

АНЭ, өрх, сумын ЭМТөвүүдэд Судалгааг авч ЭТХэлтэст 6 дугаар сарын 28-ны дотор ирүүлнэ үү. Холбогдох утас 89775196

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн анхааралд: ЭМХТ-өөс одоо ашиглаж байгаа зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратанд үнэлгээ хийх тул 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ны дотор ЭМГ-т Яаралтай ирүүлнэ үү. Лавлах утас 86515959 Хувийн хэвшлийнхэн үнэлгээ хийлгэж болно үнэ 55,000

Дэлгэрэнгүй үзэх

2016 онд Эмнэлгийн мэргэжлтний мэргэжлийн зэрэг горилох хүсэлтэй мэргэжилтний материалыг дараах нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй үзэх