Сургалт

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт, оролцоо” сургалтыг долоо дахь аймаг болох Сүхбаатар аймагт 2017 оны 05 дугаар сарын 22-23 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, БНСУ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт, оролцоо” сургалтыг долоо дахь аймаг болох Сүхбаатар аймагт 2017 оны 05 дугаар сарын 22-23 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад тус аймгийн 12 сумаас
Дэлгэрэнгүй үзэх
Зарлал

Зарлал

ЭМХТ-өөс Судалгааны арга зүй сэдвээр сургалт авах хүсэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд холбогдоно уу. Сургалтын хүсэлт, хамрагдах хүний тоог ЭМГ-т албан бичгээр ирүүлнэ үү./1 багц цаг/ Сургалтын сэдэв: Судалгааны арга зүй ба дизайн боловсруулах Судалгааны асуудлыг сонгох таамаглал дэвшүүлэх Судалгааны аргачлал
Дэлгэрэнгүй үзэх