Лецензийн шалгалт

Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг ЭМХТ-тэй хамтран телемедицинээр авч байна. Шалталтанд 14 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх