Лецензийн шалгалт

Эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтыг орон нутагт 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж нийт 6 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн  хамрагдлаа.

Эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтыг орон нутагт 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж нийт 6 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Та шалгалтанд ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлдэж ирнэ үү

Та шалгалтанд ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлдэж ирнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС:

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС:

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДАНС: Хүлээн авах банк – Улаанбаатар хотын банк Хүлээн авах байгууллага – СБД, татварын хэлтэс Дансны дугаар – 2611192214 Гүйлгээний утга – Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв РД: 9086331 /Заавал бичнэ./ Зориулалт – Тэмдэгтийн
Дэлгэрэнгүй үзэх
2017 оны 05 дугаар сарын 15-нд эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт орон нутагт цахимаар зохион байгуулагдах тул эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бүртгүүлнэ үү.

2017 оны 05 дугаар сарын 15-нд эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт орон нутагт цахимаар зохион байгуулагдах тул эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг үрэгдүүлсэн бол дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: Зөвшөөрлийн гэрчилгээг гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн нөхцөл шалтгааныг тодорхой бичсэн өргөдөл Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан баримт Багц цагийн тайлан Гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн гэрчилгээний архивын лавлагаа /ЭМХТ-ийн бичиг
Дэлгэрэнгүй үзэх
Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Лицензийн шалгалт авч байна. 2016-08-30 нд

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг ЭМХТ-тэй хамтран телемедицинээр авч байна. Шалталтанд 14 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх