Санхүүгийн ил тод байдал

Улсын хэмжээнд ашиглаж байгаа орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгуудын судалгаа

Дэлгэрэнгүй үзэх
2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх
Материал ирүүлэх тухай.

Материал ирүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Цагаан сарын баярын үеэр эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй болон бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай.

Цагаан сарын баярын үеэр эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй болон бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНААС ШАГНАЛ ОЛГОХОД МӨРДӨХ ЖУРАМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2012 ОНЫ 11 САРЫН 08 ӨДӨР ДУГААР 363 ТООТ ТУШААЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНААС ШАГНАЛ ОЛГОХОД МӨРДӨХ ЖУРАМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2012 ОНЫ 11 САРЫН 08 ӨДӨР ДУГААР 363 ТООТ ТУШААЛ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын эрүүл мэнд, салбарыг хөгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах онцгой амжилт гаргасан салбарын ажилтан
Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын батлагдсан төсөв 2017

sukhbaatar 2017
Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны 12 сарын Авлагын мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн газрын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл 10-р сарын мэдээ

Эрүүл мэндийн газрын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл 10-р сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны 10 сарын Өглөгийн мэдээ

Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны 10 сарын Өглөгийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ

 
Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны 8-р сарын Өглөгийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны төсөвийн төсөл

EMG Tusviin tusul-2017 on-hyanasan
Дэлгэрэнгүй үзэх

Чуулганд оролцох тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх

Аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгийн дарга захирал нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй үзэх