Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хүсэлт уламжлах тухай

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т  ирүүлэнэ үү

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т ирүүлэнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх

Санал ирүүлэх тухай 2017.01.19

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эм хангамжийн байгууллагуудад

Эм хангамжийн байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй үзэх

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга, эрхлэгч нарт

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга, эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэх талаар

Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэх талаар

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шуурхай зохион байгуулах ажлын талаар

Шуурхай зохион байгуулах ажлын талаар

Дэлгэрэнгүй үзэх

Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх

Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмжийн судалгааг яаралтай 2016-12-14-ны дотор ЭТХэлтэст яаралтай ирүүлнэ үү. Тоот 577

Дэлгэрэнгүй үзэх