Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2017-05-18

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2017-05-18

Дэлгэрэнгүй үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
“Замын аюулгүй байдлыг хангах” 7 хоногийг тэмдэглэх тухай

“Замын аюулгүй байдлыг хангах” 7 хоногийг тэмдэглэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Зонхилон тохиолдох өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

Зонхилон тохиолдох өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Сум, Сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Сар шинийн баярын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Сорьц зөөвөрлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ирүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хүсэлт уламжлах тухай

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх

Хүсэлт уламжлах тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т  ирүүлэнэ үү

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын В вирүст гепатит-ийн Дархлаажуулалтанд хамрагдсан судалгааг 2017/02/20 ний дотор ЭМГ -т ирүүлэнэ үү

Дэлгэрэнгүй үзэх

Санал ирүүлэх тухай 2017.01.19

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эм хангамжийн байгууллагуудад

Эм хангамжийн байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй үзэх

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй үзэх
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга, эрхлэгч нарт

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга, эрхлэгч нарт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэх талаар

Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэх талаар

Дэлгэрэнгүй үзэх