Засгийн газрын тогтоол

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай.

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ   2013 оны  2 дугаар                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар сарын   2-ны  өдөр                                                                                     Дугаар 37                                                                                            хот   МОНГОЛ  ХЭЛБИЧГИЙН  БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас
Дэлгэрэнгүй үзэх
ЭМССайдын 2015 оны 141 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрийн сангийн сургалтын хувьаар, хяналтын тоо /2015 оны 9 дүгээр сарын 3/

ЭМССайдын 2015 оны 141 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрийн сангийн сургалтын хувьаар, хяналтын тоо /2015 оны 9 дүгээр сарын 3/

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажилласан хугацааг тооцох/ 1991 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр Дугаар 13

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995 оны 10 дугаар сарын17-ны өдөр дугаар 73

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ (ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх 2010-2015 оны) 2010 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар 43

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2009 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр Дугаар 93

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөр/ 2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Дугаар 26

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

СУРГАЛТ, СЕМИНАРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2008 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дугаар 32

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Дугаар 354

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ 2007 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Дугаар 190 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ЧАНГАТГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2006 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр Дугаар 58

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИНГИЙН НЭМЭГДЛИЙН ТУХАЙ 2001 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх