Засгийн газрын тогтоол

МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ   2013 оны  2 дугаар                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар сарын   2-ны  өдөр                                                                                     Дугаар 37                                                                                            хот   МОНГОЛ  ХЭЛБИЧГИЙН  БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас
Дэлгэрэнгүй үзэх
ЭМССайдын 2015 оны 141 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрийн сангийн сургалтын хувьаар, хяналтын тоо /2015 оны 9 дүгээр сарын 3/

ЭМССайдын 2015 оны 141 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрийн сангийн сургалтын хувьаар, хяналтын тоо /2015 оны 9 дүгээр сарын 3/

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажилласан хугацааг тооцох/ 1991 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр Дугаар 13

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995 оны 10 дугаар сарын17-ны өдөр дугаар 73

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ (ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх 2010-2015 оны) 2010 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар 43

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2009 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр Дугаар 93

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөр/ 2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Дугаар 26

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

СУРГАЛТ, СЕМИНАРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2008 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дугаар 32

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Дугаар 354

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ 2007 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Дугаар 190 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ЧАНГАТГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2006 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр Дугаар 58

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИНГИЙН НЭМЭГДЛИЙН ТУХАЙ 2001 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр

энд дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй үзэх