“ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭСЭН МЭНД АМАРЖИХУЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ” ЗҮҮН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН СҮХБААТАР АЙМАГТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

“ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭСЭН МЭНД АМАРЖИХУЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ” ЗҮҮН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН СҮХБААТАР АЙМАГТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Улсын Их Хурлын даргын Ажлын алба, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран “Эх хүүхдийн эсэн …

“Эх хүүхдэд зонхилон тохиолдох эмгэгийн сүүлийн үеийн эмчилгээ оношилгоо” сэдэвт сургалтыг Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар, Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдуудын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхэд нярайн төвийн их эмч, эх баригч сувилагч нарт сургалт явуулж байна. Сургалтыг:  Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн ерөнхий захирал Ш.Энхтөр                       Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн эх барих эмэгтайчүүдийн зөвлөх, клиникийн профессор Н.Дашзэвэг                       Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн нярайн зөвлөх эмч С.Энхтуяа нар явуулж байна. 

    Сургалтын хөтөлбөр /2015-08-27/   Цаг Сургалтын нэр Сургагч багш 08.00-09.00 АНЭ-ийн …

“Эх хүүхдийн эсэн мэнд амаржихуйн яаралтай тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох” асуудлаар зүүн бүсийн зөвөлгөөнийг 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Сүхбаатар аймагт зохион байгуулна.

Улсын Их хурлын даргын ажлын алба НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран “Эх хүүхдийн эсэн …